• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0903104939. PHONE: 08.39967866 - 08.39893541

T.D & A là Công ty chuyên nghiệp về các lãnh vực:

* Tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, HACCP, SA 8000 ...

* Tư vấn và thực hiện các dịch vụ về kế toán.

* Cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm quản lýTIN TỨC NỔI BẬT:

 
Sử dụng SWOT trong ISO 9001:2015

PHÂN TÍCH SWOT smEZ3Rym4Xy_lg

Phân tích SWOT là một trong 05 bước hình thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, bao gồm: xác lập tôn chỉ của doanh nghiệp, phân tích SWOT, xác định mục tiêu chiến lược, hình thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược, xác định cơ chế kiểm soát chiến lược. SWOT là tập hợp viết tắt của những chữ cái tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh); Weakness (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) - là mô hình nổi tiếng trong phân tích kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Theo yêu cầu ISO 9001:2015, Tổ chức phải tiến hành đánh giá điểm mạnh + điểm yếu + rủi ro + cơ hội cải tiến cho từng quá trình được nhận dạng, được nhận biết cụ thể trong hệ thống quản lý chất lượng. Từ đó xây dựng các mục tiêu, giải pháp kiểm soát, đánh giá kết quả của từng quá trình cũng như của hệ thống quản lý chất lượng.

Do đó Công cụ SWOT là công cụ hữu hiệu để đáp ứng cho quá trình áp dụng ISO 9001:2015.

Chi tiết...
 
Bản dự thảo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

ISO-9001Tháng 7/2015, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã ban hành bản Dự thảo cuối cùng FDIS của phiên bản Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Dự kiến ngày ban hành chính thức vào tháng 9 năm 2015.


Chi tiết...
 

 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.