• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0903104939. PHONE: 08.39967866 - 08.39893541

T.D & A là Công ty chuyên nghiệp về các lãnh vực:

* Tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, HACCP, SA 8000 ...

* Tư vấn và thực hiện các dịch vụ về kế toán.

* Cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm quản lýTIN TỨC NỔI BẬT:

 
Thông báo ban hành TCVN ISO 14001: 2010
iso14001Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi tiết...
 
Bản dự thảo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

ISO-9001Theo lộ trình, vào năm 2015 phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 9001 chính thức được áp dụng. Hiện nay "Bản dự thảo" tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã được công bố. Tuy nhiên "dự thảo" có nghĩa tài liệu vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu của các tổ chức/ cơ quan hữu quan khác nhau và có thể vẫn còn những thay đổi.


Chi tiết...
 

 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.