• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

An toàn lao động
Văn bản về An toàn lao động

1 Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

2 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3 Thông tư 05/1999/TT-BYT Về việc khai báo, đăng ký và cấp giấy chứng nhận được sử dụng các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động do Bộ Y tế ban hành

4 QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (kèm Quyết định 12/2008/QĐ-BCT)

5 QCVN 01:2008/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực (kèm Quyết định 64/2008/QĐ-BLĐTBXH).

6 QCVN 01:2008/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép (kèm Thông tư18/2013/TT-BCT).

7 QCVN 09:2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ (kèm Thông tư 34/2012/TT-BLĐTBXH).

8 QCVN 10:2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc (kèm Thông tư 25/2012/TT-BLĐTBXH).

9 QCVN 08: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - bộ lọc bụi (kèm Thông tư 07/2012/TT-BLĐTBXH).

10 QCVN 7: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng (kèm Thông tư 05/2012/TT-BLĐTBXH).

11 QCVN 06: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ an toàn công nghiệp (kèm Thông tư 04/2012/TT-BLĐTBXH).

12 QCVN 3:2011/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện (kèm Thông tư 20/2011/TT-BLĐTBXH).

13 QCVN 6 : 2010/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ (kèm Thông tư 24/2010/TT-BKHCN).

14 QCVN 5:2010/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - miễn trừ khai báo, cấp giấy phép (kèm Thông tư 15/2010/TT-BKHCN)

15 QCVN 07:2012/ BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng (kèm Thông tư 05/2012/TT-BLĐTBXH)

16 QCVN 6-1:2010/BYT Đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai (ban hành kèm Thông tư 34/2010/TT-BYT ngày 2 thán 6 năm 2010)

17 Thông tư liên tịch số 12/2012/ TTLT-BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động.

18 Thông tư 05/1999/TT-BYT Về việc khai báo, đăng ký và cấp giấy chứng nhận được sử dụng các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động do Bộ Y tế ban hành

19 Thông tư 13/BYT-TT Hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

20 Thông tư 09/2000/TT-BYT Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe NLĐ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

21 Thông tư liên tịch 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp

22 Thông tư 12/2006/TT-BYT Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

23 Thông tư liên tịch 29/TT-LB Bổ sung một số bệnh nghề nghiệp

24 Quyết định 167-BYT/QĐ Ban hành bổ sung 5 bệnh nghề nghiệp vào danh mục các loại bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm

25 Quyết định 27/2006/QĐ-BYT Về việc bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp

26 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

27 Quyết định 190/1999/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành tạm thời Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

28 Quyết định 1152/2003/QĐ-LĐTBXH Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

29 Thông tư 10/1998/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

30 Thông tư 14/2013/TT-BYT Hướng dẫn khám sức khỏe

(04/04/2014)

 


 

en_kinhnghiemtuvan

en_kinhnghiemdanhgia

 

en_quatrinh-tu-van-bar

en_tochuc-chungnhan

OUR CUSTOMERS

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj