• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

Chia sẻ thông tin
1.
Văn bản pháp quy liên quan đến năng suất chất lượng
iso-pdf Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (dự thảo trình Quốc hội ngày 25-05-2006)
iso-pdf Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa (NĐ 179)
iso-pdf Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng (QĐ 50)
pdf Danh mục phương tiện đo phải kiểm định Nhà nước
iso-pdf Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa
2.

Các mô hình/giải pháp quản lý tiên tiến

(Giải thưởng chất lượng, Quản lý tri thức, …)

iso-pdf Đôi điều về quản lý tri thức đối với Doanh nghiệp Việt Nam
iso-pdf Giới thiệu về Giải thưởng Chất lượng Việt Nam
iso-pdf Giới thiệu về Quản lý tri thức (Knowledge Management)
iso-pdf Growth Competitiveness Index rankings 2005 and 2004 comparisons
iso-pdf The Baldrige Criteria for Performance Excellence (2006)
iso-pdf The Guide for The Deming Application Prize 2006 For Overseas
3.

Công cụ cải tiến Năng suất Chất lượng

(Kaizen, 5S, Lean, 6 Sigma, TPS, QCC, 7 Tools…)

iso-pdf Quản lý chiến lược sử dụng Balanced Scorecard
iso-pdf KAIZEN và TPS
pdf Giới thiệu về Lean Manufacturing (E)
ppt Giới thiệu về JIT Manufacturing
iso-pdf Benchmarking Handbook
4. ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000 ...
iso-pdf Tiêu chuẩn Việt Nam - Viet Nam Standard  (TCVN ISO 9001 : 2000)
pdf Thu hồi nhiệt thải trong lò hơi
doc Chỉ thị hiệu quả hoạt động môi trường
ppt Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO14000
pdf Tiêu chuẩn SA 8000 (Tiếng Việt)
iso-pdf Tiêu chuẩn SA 8000 (Official English Version)
5. Năng suất, Đánh giá và cải tiến năng suất
iso-pdf The right string, but the wrong yoyo
6. Phòng thí nghiệm, Tổ chức giám định (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020)
pdf Phiếu hỏi công nhận PTN (tài liệu VILAS dùng cho PTN)
iso-pdf Hướng dẫn của APLAC về đào tạo chuyên gia đánh giá PTN
iso-pdf Bản dịch tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
iso-pdf Hướng dẫn áp dụng ISO/IEC 17025 phiên bản 2005 (NATA)
7. Quản lý an ninh thông tin (ISO 27001, ISO 17799, ISO 20000...)
ppt Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 27000 (E)
8. Quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000, HACCP...)
iso-pdf ISO 22000:2005 -  Công cụ kiểm soát toàn diện Vệ sinh An toàn thực phẩm
pdf CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 (Thay thế CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-1997/TCVN 5603:1998)
doc Một số biểu mẫu khi áp dụng HACCP, ISO 22000
pdf Hướng dẫn áp dụng HACCP
iso-pdf CCP Decision Tree
9. Quản lý chất lượng (ISO 9000, ISO/TS 16949...)
pdf Quản lý chất lượng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
pdf Một số câu hỏi và giải đáp về diễn giải các yêu cầu của ISO 9001:2000
iso-pdf Các nguyên tắc về quản lý chất lượng
iso-pdf Phiếu hỏi đánh giá các yêu cầu của ISO 9001:2000 (E)
10. Quản lý nguồn nhân lực
iso-pdf Total Quality Human Resource Management
ppt Understanding and Resolving Conflict
iso-pdf Tiêu chuẩn Investors in People (E)
11. Quản lý quan hệ khách hàng (CRM, CSM ...)
iso-pdf Giới thiệu về American Customer Satisfaction Index (E)
12. Áp dụng ISO 9000 trong cơ quan hành chính nhà nước
pdf Quyết định 144/2006/QĐ-TTg về áp dụng ISO 9000 trong cơ quan hành chính nhà nước
iso-pdf Xây dựng KPI và đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính phủ
iso-pdf Giới thiệu về áp dụng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính tại Malaysia
pdf Các bước áp dụng ISO 9001:2000 trong dịch vụ hành chính của Malaysia
iso-pdf Hướng dẫn xây dựng Nhóm chất lượng (QCC) trong dịch vụ hành chính
pdf Tổng quan về cải cách hành chính


 

 

en_kinhnghiemtuvan

en_kinhnghiemdanhgia

 

en_quatrinh-tu-van-bar

en_tochuc-chungnhan

OUR CUSTOMERS

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj