• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0903104939. PHONE: 028.39967866

ISO 9000 - Common questions

Bạn thắc mắc khi chọn ISO 9000. Những câu trả lời sẽ được cập nhật nhanh nhất.

* ISO 9000 là gì?

o Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn được đúc kết dựa trên các các kinh nghiệm quản lý tốt trên toàn thế giới. Mục đích của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là đảm bảo các tổ chức áp dụng nó có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của khách hàng.

o Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 có thể áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm.

* Tại sao tổ chức của tôi nên áp dụng ISO 9000?

o Để giữ khách hàng và làm khách hàng thỏa mãn thì sản phẩm (dịch vụ) mà tổ chức bạn cung cấp phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

o ISO 9000 cung cấp cho tổ chức của bạn một cơ chế cho phép tiếp cận một cách hệ thống các quá trình (hoạt động) diễn ra trong tổ chức vì vậy tổ chức của bạn cung cấp một cách ổn định sản phẩm phù hợp mong đợi của khách hàng. Điều đó có nghĩa là khách hàng của bạn luôn luôn hài lòng với sản phẩm mà bạn cung cấp.

* Lợi ích của việc áp dụng ISO 9000?

o Các lợi ích thực tế với mỗi tổ chức còn tuỳ thuộc vào một số yếu tố như độ phức tạp của các quá trình, độ trưởng thành của hệ thống quản lý, cam kết của lãnh đạo, và nhận thức củan nhân viên.

* Chúng tôi muốn bắt đầu với ISO 9000, chúng tôi có thể tìm các tiêu chuẩn này ở đâu?

o Copy của bộ tiêu chuẩn có thể mua từ Trung tâm thông tin của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc có thể liên hệ với chúng tôi

* Để triển khai một dự án ISO 14000 cần bao nhiêu thời gian?

o Điều này phụ thuộc vào độ phức tạp của các quá trình, quy mô của tổ chức, mức độ trưởng thành của hệ thống quản lý, cam kết của lãnh đạo và nhận thức của nhân viên.

* Dự kiến chi phí cho một dự án ISO 9000 là bao nhiêu?

o Điều này một lần nữa phụ thuộc vào độ phức tạp của các quá trình, quy mô của tổ chức. Để tham khảo, các chi phí này chủ yếu liên quan đến phí tư vấn và phí chứng nhận. Cho từng trường hợp cụ thể hãy liên hệ với chúng tôi để có được một dự toán cung cấp miễn phí.

* Tổ chức của tôi là một tổ chức quy mô nhỏ liệu tổ chức của tôi có thể áp dụng ISO 9001: 2000?

o Có. Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức không phân biệt quy mô lớn hay nhỏ.


 

 

en_kinhnghiemtuvan

en_kinhnghiemdanhgia

 

en_quatrinh-tu-van-bar

en_tochuc-chungnhan

OUR CUSTOMERS

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj