• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

PCCC-PCCN
Văn bản về PCCC

1 27/2001/QH10 Luật phòng cháy chữa cháy

2 Nghị định 35/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số luật Phòng cháy và chữa cháy.

3 Nghị đinh 46/2012/ NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP và Nghị định số 130/2006 /NĐ-CP.

4 Nghị đinh 52/2012/ NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy (Hết hiệu lực - thay thế bởi nghị định 167/2013/NĐ-CP)

5 Nghị định 130/2006/ NĐ-CP Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

6 Thông tư 04/TT-BCA Hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP quy định về thủ tục kiểm định PCCC.

7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình

8 QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (kèm Thông tư 07/2010/TT-BXD)

9 TCVN 3890:2009 Tiêu chuẩn quốc gia - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng

10 TCVN 7884:2008 Thiết bị đẩy nước chữa cháy tự vận hành bằng khí nén.

11 TCVN 4878:2009 Phòng cháy và chữa cháy. Phân loại cháy.

12 TCVN 5740:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy. Vòi đẩy chữa cháy. Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.

13 TCVN 6305-5:2009 Phòng cháy và chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn.

14 TCVN 7161-1:2009 Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 1: Yêu cầu chung.

15 TCVN 7161-9:2009 Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 9: Khí chữa cháy HFC-227ea.

16 TCVN 7161-13:2009 Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 13: Khí chữa cháy IG-100.

17 TCVN 8060:2009 Phương tiện chữa cháy. Vòi chữa cháy. Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.

18 TCVN 8522:2010 Đệm không khí cứu người 20m và 45m.

19 TCVN 8523:2010 Ống tụt cứu người 30m.

20 TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy. Trụ nước chữa cháy. Yêu cầu kỹ thuật.

21 TCVN 6553-1:1999 Hệ thống phòng nổ. Phần 1: Phương pháp xác định chỉ số nổ của bụi cháy trong không khí.

22 TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động. Yêu cầu kỹ thuật.

23 TCVN 7026:2002 Chữa cháy. Bình chữa cháy xách tay. Tính năng và cấu tạo.

24 TCVN 7027:2002 Chữa cháy. Xe đẩy chữa cháy. Tính năng và cấu tạo.

25 TCVN 5684:2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu chung.

26 TCVN 7278-1:2003 Chất chữa cháy. Chất tạo bọt chữa cháy. Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hoà tan được với nước.

27 TCVN 7435-1:2004 Phòng cháy, chữa cháy . Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 1: Lựa chọn và bố trí.

28 TCVN 7435-2:2004 Phòng cháy, chữa cháy . Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 2: kiểm tra và bảo dưỡng.

29 TCVN 6305:2007 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động.

(Cập nhật ngày 04/04/2014)

 


 

en_kinhnghiemtuvan

en_kinhnghiemdanhgia

 

en_quatrinh-tu-van-bar

en_tochuc-chungnhan

OUR CUSTOMERS

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj