• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

Văn bản luật định về Rác thải - Nước thải
Rác thải - Nước thải

1 Thông tư 12/2011/BTNMT Quy định về quản lý chất thải nguy hại.

2 QCVN 07/2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

3 Nghị định 59/2007/BTNMT Quản lý chất thải rắn

4 QCVN 40/2011/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp

5 QCVN 14/2008/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt

6 TCVN 6705:2000 Chất thải rắn không nguy hại – Phân loại

7 Thông tư 12/2006/TT-BTNMT Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.

8 Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu.

9 Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT Danh mục chất thải nguy hại

10 Quyết định 12/2006/ QĐ-BTNMT Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản phẩm.

11 Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện điều 43 Luật bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu

12 Thông tư 08/2009/TT-BTNMT Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệm

13 Nghị định 25/2013/NĐ-CP Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

(cập nhật ngày 05/04/2014)

 


 

en_kinhnghiemtuvan

en_kinhnghiemdanhgia

 

en_quatrinh-tu-van-bar

en_tochuc-chungnhan

OUR CUSTOMERS

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj