• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

7 CÔNG CỤ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (7 TOOLS)

Dùng 7 công cụ cải tiến chất lượng để kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.

Để khắc phục tình trạng sản phẩm khuyết tật, chất lượng thấp, chi phí cao, giao hàng chậm trễ dẫn đến mất lòng tin khách hàng, mất thị trường. Các nhà quản lý phải tìm cho mình những phương pháp và công cụ hữu ích để giải quyết những vấn đề trên. 7 công cụ cải tiến chất lượng trên cơ sở thống kê mà người Nhật áp dụng rất thành công là:

I. Phiếu kiểm soát (check sheets)

Hợp nhất dữ liệu cho thấy bức tranh tổng quát về quá trình cần nghiên cứu.

Có nhiều dạng phiếu kiểm tra, tuỳ theo mục đích của bạn cần kiểm soát những thông số gì thì thiết kế biểu mẫu cho phù hợp với mục đích mình cần kiểm soát.

Dưới đây là một ví dụ về phiếu kiểm soát:

CHECKSHEET : thu thập số liệu

Các nguyên nhân giao trễ

7tool-1

 

II. Biểu đồ Pareto

Để tìm ra nguyên nhân cho vấn đề kém chất lượng sản phẩm (lỗi), giao hàng trễ hẹn, thông thường dùng biều đổ Pareto để phân tích và tìm ra nguyên nhân.

PARETO CHART

7tool-2

 

III.Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)

7tool-3

IV. Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Cause & Effect Diagram)

BIỂU ĐỒ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ

7tool-4

V. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)

BIỂU ĐỒ PHÂN TÁN

N=24

7tool-5

 

VI. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

7tool-6

VII. Các loại đồ thị (Graphs)

1. Biểu đồ hình cột

7tool-7

 

2. Biểu đồ hình quạt

7tool-8

 

3. Biểu đồ đường thẳng gấp khúc

7tool-9

 


 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.