• Tiếng Việt
 • English

HOT LINE: 0918045839 - 0903104939. PHONE: 028.39967866

Quá trình đánh giá viên nội bộ
Khóa học này giúp học viên hiểu về nội dung của việc đánh giá nội bộ cũng như đưa ra các nguyên tắc và cách thức tiến hành quá trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Giúp học viên hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của chuyên gia đánh giá nội bộ trong việc áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 
Trang bị cho học viên những kinh nghiệm và những ví dụ thực tế trong việc tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ ở nhiều tổ chức.

Khi kết thúc khóa học,  học viên có thể:

 • - Chuẩn bị và tư vấn cho tổ chức  trước khi có đánh giá từ bên thứ ba/ từ khách hàng
 • - Đáp ứng được những yêu cầu đào tạo để đăng ký là Đánh giá viên trưởng
 • - Tạo ra những cải tiến cho hệ thống chất lượng.

Đối tượng tham dự :

1. Cá nhân sẽ quản lý hoặc tiến hành đánh giá cho HTQLCL 
2. Cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá của HTQLCL 
3. Cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ cho HTQLCL 
4. Các công ty cần có chuyên gia đánh giá nội bộ cho HTQLCL
5. Giám đôc, phó giám đốc, CEO, và đại diện lãnh đạo của các HTQLCL

Chương trình đào tạo:

 • 1. Nhắc lại những kiến thức về Quản trị Chất lượng, các yêu cầu của một Hệ thống Quản trị Chất lượng.
 • 2. Các thuật ngữ đánh giá, các loại hình đánh giá.
 • 3. Các giai đoạn đánh giá và quản trị Chương trình đánh giá

- Thành lập đoàn đánh giá,

- Năng lực của đánh giá viên,

- Vai trò của Trưởng đoàn đánh giá và đánh giá viên

 • 4. Các Nguyên tắc đánh giá và Phương pháp đánh giá
 • 5. Các kỹ năng cần thiết cho việc đánh giá

- Kỹ năng đặt câu hỏi

- Kỹ năng lắng nghe

- Kỹ năng phân tích và tư duy sáng tạo

 • 6. Kỹ thuật soạn Checklist đánh giá
 • 7. Các điểm không phù hợp và các tiêu chí phân loại:

- Điểm nhắc nhở, khuyến nghị (Recommendations)

- Điểm không phù hợp nhỏ (Minor Non-Conformities)

- Điểm không phù hợp lớn (Major Non-Conformities)

- Ví dụ về các điểm không phù hợp điển hình thường gặp ở các DN VN.

 • 8. Phương pháp viết báo cáo đánh giá
 • 9. Hướng dẫn các hành động tiếp theo sau đánh giá
 • 10. Bài tập đánh giá
 • 11. Bài Kiểm tra cuối Khóa học
 

 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.