• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0903104939. PHONE: 028.39967866

Cách thức triển khai và vận hành ISO 14000

Tôi muốn biết chi tiết hơn nữa về yếu tố Triển khai và Vận hành trong ISO 14000:2004; Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn; Năng lực, đào tạo và nhận thức;Thông tin liên lạc; Hệ thống tài liệu; Kiểm soát tài liệu;Kiểm soát vận hành;Chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp. Nếu có thể thì lấy những dẫn chứng cụ thể cho dễ hiểu. ?

Rất chân thành cám ơn!

Trả lời

Các yêu cầu của HTQLMT ISO 14001:2004: Tiêu chuẩn ISO14001:2004 có cấu trúc tương tự OHSAS 18001:1999, để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn doanh nghiệp cần thực hiện các yêu cầu sau:

1. Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý môi trường phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn (4.1).

2. Thiết lập một chính sách môi trường (4.2).

3. Xác định các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình (4.3.1).

4. Xác định các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ (4.3.2) .

5. Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và kế hoạch để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu này (4.3.3).

6. Xác định, lập thành văn bản và thông báo về vai trò, trách nhiệm và quyền hạn (4.4.1) .

Xác định nhu cầu đào tạo (4.4.2) .

Thiết lập và duy trì các thủ tục thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài (4.4.3) .

7. Thiết lập và phổ biến các tài liệu của hệ thống quản lý môi trường (4.4.4) .

8. Kiểm soát các tài liệu được áp dụng (4.4.5) .

Đảm bảo rằng các thủ tục liên quan đến các khía cạnh môi trường có ý nghĩa được thực hiện dưới các điều kiện đặc biệt (4.4.6) .

9. Thiết lập và thử nghiệm sự chuẩn bị và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp (4.4.7) .

10. Giám sát và đo các đặc trưng chủ chốt của các hoạt động của mình có thể gây tác động đáng kể đến môi trường (4.5.1) .

11. Thiết lập và duy trì các thủ tục xác định trách nhiệm và quyền hạn trong việc xử lý và điều tra sự không phù hợp (4.5.2) .

12. Thiết lập và duy trì thủ tục để phân định, bảo quản và xử lý các hồ sơ môi trường (4.5.3) .

13. Lập chương trình đánh giá hệ thống quản lý môi trường để xác định sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 và hệ thống quản lý môi trường (4.5.4) .

14. Thiết lập quá trình xem xét lại hệ thống quản lý môi trường nhằm đảm bảo tính thích hợp, đầy đủ và hiệu quả liên tục của hệ thống (4.6) .

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chuyên gia tư vấn theo email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.