• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

FSC
Chứng nhận rừng FSC-CoC

1. THÔNG TIN CHUNG:

Trước tiên ta tìm hiểu FSC là gì ?

FSC được viết tắt từ các chữ cái tiếng Anh: Forest Stewardship Council là một tổ chức Quốc tế, phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1993 tại Toronto, hiện nay trụ sở chính của FSC được đặt tại Born (Đức), đề ra những biện pháp kiểm soát việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, đồng thời có lợi ích cho xã hội và đạt hiệu quả kinh tế.

Tổ chức FSC đã thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về việc quản lý rừng có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Và thành lập một hệ thống chương trình chấp nhận các Tổ Chức Chứng Nhận (gọi là bên thứ ba) được đại diện cho Tổ Chức FSC để chứng nhận những tổ chức doanh nghiệp quản lý rừng và những nhà sản xuất, thương mại các sản phẩm từ rừng theo tiêu chuẩn của FSC.
Để đánh dấu nhận biết cho người tiêu dùng thống nhất trên toàn thế giới về các sản phẩm làm ra từ rừng đã thực hiện chương trình quản lý rừng có trách nhiệm. Thì các Logo của tổ chức FSC và các nhãn dán trên sản phẩm sẽ là những minh chứng cho sự giám sát của các tổ chức đại diện.

Về cơ bản chuẩn mực áp dụng của rừng theo FSC có 10 nguyên tắc chính, cụ thể như sau:

Nguyên tắc 1: Tuân thủ theo pháp luật và các nguyên tắc nội bộ của FSC.

Nguyên tắc 2: Quyền và trách nhiệm đối với với việc sử dụng và sở hữu.

Nguyên tắc 3: Quyền của người bản xứ.

Nguyên tắc 4: Mối quan hệ cộng đồng và quyền của người lao động.

Nguyên tắc 5: Các lợi ích từ rừng.

Nguyên tắc 6: Tác động về môi trường.

Nguyên tắc 7: Kế hoạch quản lý.

Nguyên tắc 8: Giám sát và đánh giá.

Nguyên tắc 9: Duy trì các khu rừng có giá trị bảo tồn cao.

Nguyên tắc 10: Các khu rừng trồng.

2. CHỨNG NHẬN RỪNG FSC LÀ GÌ?

Chứng nhận FSC là kết quả sau khi tổ chức được FSC công nhận thực hiện đánh giá. Hiện nay có 02 loại chứng nhận FSC đang được các Tổ chức chứng nhận cấp như sau:

- FM (Forest Management) Certificate – Chứng nhận Quản lý rừng: là chứng nhận cấp cho một hoặc các khu rừng xác định đã tuân thủ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường, cộng đồng, xã hội và kinh tế.

- Chain of Custody Certificate – Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm: là chứng nhận cấp cho các tổ chức đã chứng minh được các sản phẩm gỗ giao dịch từ các nguồn gốc đã được cấp chứng nhận, các sản phẩm này có thể sử dụng nhãn FSC và dấu chứng nhận của Tổ Chức Chứng Nhận.

GIỚI THIỆU VỀ FSC-CoC

CoC (Chain of Custody) - Chuỗi hành trình sản phẩm

Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) là con đường mà nguyên liệu thô từ rừng đã được chứng nhận đến với người tiêu dùng, bao gồm những giai đoạn liên tục của việc khai thác, chế biến, vận chuyển, sản xuất và phân phối. Là chuổi quá trình nhận dạng gỗ từ khu rừng đã được chứng nhận cho tới khi sản phẩm đến được người tiêu dùng cuối cùng.
Mục đích của Chuỗi hành trình sản phẩm FSC-CoC là nhằm cung cấp các chứng cứ xác thực để chứng minh các sản phẩm gỗ có nguồn gốc từ các khu rừng đã thực hiện chương trình quản lý có trách nhiệm đạt tiêu chuẩn của tổ chức FSC.

CÁC TIÊU CHUẨN FSC ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CHỨNG NHẬN CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM FSC-CoC HIỆN HÀNH.

- Tiêu chuẩn: FSC-STD-40-004 (Ver. 03-0) - Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm đối với các công ty cung cấp và chế biến sản phẩm có chứng nhận FSC.

- Tiêu chuẩn: FSC-STD-40-004a (Ver. 02-1) - Phân loại sản phẩm

- Tiêu chuẩn: FSC-STD-40-005 (Ver. 03-1) - Tiêu chuẩn FSC dành cho các công ty đánh giá nguồn gỗ có kiểm soát FSC.

- Tiêu chuẩn: FSC-STD-50-001(Ver. 02-0) - Các yêu cầu dán nhãn FSC trên sản phẩm.

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ NÀO CẦN CÓ CHỨNG NHẬN FSC-CoC ?

Tất cả các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong các lĩnh vực

- Khai thác và thu mua nguyên liệu gỗ.

- Sơ chế gỗ.

- Tinh chế các sản phẩm gỗ (chế biến và/hoặc in ấn các sản phẩm từ gỗ)

- Phân phối các sản phẩm từ gỗ.

 


 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.