• Tiếng Việt
 • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

GRS
GRS

 

Việc xử lý và kiểm soát các sản phẩm tái chế hiện nay còn nhiều bất cập và chưa rõ ràng minh bạch. Chính vì thế để giúp giám sát và xác minh thành phần tái chế của các sản phẩm. Trên thế giới đã có tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS.

 

Lịch sử hình thành tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS – Global Recycle Standard) ban đầu được Control Union Certifications phát triển vào năm 2008 và quyền sở hữu đã được chuyển sang Textile Exchange vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. GRS là một tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế, tự nguyện và đầy đủ, đặt ra các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ ba về thành phần tái chế, chuỗi hành trình sản phẩm, hoạt động xã hội và môi trường và hạn chế về hóa chất.

Textile Exchange đã bắt đầu sửa đổi tiêu chuẩn vào đầu năm 2012 với mục tiêu làm cho tiêu chuẩn phù hợp hơn và bao gồm các yêu cầu mới trong ngành. Một nhóm công tác quốc tế (IWG) của các cơ quan chứng nhận đã được phát triển để sửa đổi tiêu chuẩn. Các thành viên của IWG là các chuyên gia Chứng nhận của Union Union, ICEA, IMO, Intertek và SCS Global Services. Một nhóm các bên liên quan rộng hơn bao gồm các nhà bán lẻ, thương hiệu, nhà cung cấp và các thành viên khác trong ngành đã xem xét tiêu chuẩn để đảm bảo nó là một công cụ công nghiệp có liên quan và hữu ích.

Textile Exchange cũng sở hữu và quản trị Tiêu chuẩn Content Claim (CCS), Tiêu chuẩn Xác nhận Tái chế (RCS), Tiêu chuẩn Nội dung Hữu cơ (OCS) và Tiêu chuẩn Giảm Trách nhiệm (RDS). Các tiêu chuẩn này được thiết kế để đảm bảo chuỗi lưu ký cho các tài liệu được ưu tiên và cung cấp các công cụ ghi nhãn cho các tuyên bố sản phẩm cuối cùng.

Giới thiệu GRS

Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu (GRS) đề cập đến xác minh nguyên liệu đầu vào, chuỗi lưu ký, nguyên tắc môi trường, yêu cầu xã hội và ghi nhãn cho các sản phẩm dệt được làm từ vật liệu tái chế. Nó nhằm mục đích là một tiêu chuẩn đầy đủ sản phẩm cho nội dung vật liệu tái chế mà cân bằng chặt chẽ và thiết thực cho ngành công nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng.

GRS sử dụng định nghĩa ISO 14021 về Nội dung tái chế, với các giải thích dựa trên các Hướng dẫn xanh của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ; ý định là tuân thủ các định nghĩa nghiêm ngặt và được công nhận rộng rãi nhất.

Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu (GRS) là tiêu chuẩn sản phẩm để theo dõi và xác minh hàm lượng vật liệu tái chế trong sản phẩm cuối cùng, đồng thời đảm bảo các yêu cầu sản xuất nghiêm ngặt.

Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu là tiêu chuẩn quốc tế, tự nguyện, đầy đủ về các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ ba về nội dung tái chế, chuỗi lưu ký, thực tiễn xã hội và môi trường và hạn chế hóa học.

GRS nhằm đáp ứng nhu cầu của các công ty tìm cách xác minh hàm lượng tái chế của sản phẩm (cả thành phẩm và sản phẩm trung gian) và để xác minh các hoạt động xã hội, môi trường và hóa chất có trách nhiệm trong sản xuất các sản phẩm này.

Mục tiêu của GRS là xác định các yêu cầu để đảm bảo yêu cầu nội dung chính xác, điều kiện làm việc tốt, và các tác động môi trường và hóa học độc hại được giảm thiểu.

Đây là tiêu chuẩn tự nguyện không nhằm thay thế các yêu cầu pháp lý hoặc quy định của bất kỳ quốc gia nào. Trách nhiệm của từng hoạt động là thể hiện sự tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến tiếp thị, lao động và thực tiễn kinh doanh.


Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn GRS

GRS có thể được áp dụng cho tất cả các công ty sản xuất hoặc kinh doanh các sản phẩm GRS.

Tiêu chuẩn này bao gồm việc chế biến, sản xuất, đóng gói, ghi nhãn, kinh doanh và phân phối tất cả các sản phẩm được làm bằng vật liệu tái chế tối thiểu 20%. Quy trình thu thập tài liệu và tập trung tài liệu không bắt buộc phải được chứng nhận cho GRS, nhưng sẽ phải tuyên bố rằng họ đã đáp ứng một bộ yêu cầu phù hợp với mục tiêu của tiêu chuẩn này và đồng ý được Cơ quan Chứng nhận kiểm tra trên cơ sở ngẫu nhiên. Phạm vi của các sản phẩm được chứng nhận được lấy cảm hứng từ, nhưng không giới hạn ở các sản phẩm dệt may. Trong trường hợp bên thuê gia công sản xuất sản phẩm cuối cùng một phần hoặc toàn bộ, các đơn vị liên quan sau đó phải tuân thủ GRS.

Các quy trình thu thập và xử lý vật liệu không yêu cầu chứng nhận GRS, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn này và cho phép Cơ quan Chứng nhận tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên. Các sản phẩm được chứng nhận là lựa chọn ngẫu nhiên và không giới hạn ở hàng dệt may. Trong trường hợp tổ chức thuê ngoài một phần hoặc toàn bộ việc sản xuất sản phẩm cuối cùng thì các tập đoàn bên ngoài cũng phải tuân thủ GRS.

Mục tiêu của tiêu chuẩn GRS:

 

 • Liên kết các định nghĩa trên nhiều ứng dụng.
 • Theo dõi dấu vết đầu vào và ra của vật liệu tái chế.
 • Cung cấp cho khách hàng (cả thương hiệu và người tiêu dùng) với một công cụ để tạo ra quyết định sáng suốt.
 • Giảm tác động có hại của sản xuất đến con người và môi trường.
 • Đảm bảo rằng các tài liệu trong sản phẩm cuối cùng thực sự tái chế và được xử lý bền vững hơn.
 • Thúc đẩy sự đổi mới trong việc giải quyết các vấn đề chất lượng trong việc sử dụng các nguyên vật liệu tái chế.

 

Nội dung của tiêu chuẩn GRS:

Bộ tiêu chuẩn này bao gồm có 5 phần ứng với mỗi nội dung chủ đề cốt lõi của tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS. Bao gồm:

 

 1. Phần A – Thông tin chung.
 2. Phần B – Yêu cầu xã hội.
 3. Phần C – Yêu cầu về môi trường.
 4. Phần D – Yêu cầu về Hóa chất.
 5. Phần E – Công cụ và Tài Nguyên.

 

Các yêu cầu xã hội của GRS áp dụng cho tất cả các hoạt động trong tổ chức được chứng nhận. Các yêu cầu xã hội của GRS dựa trên các nguyên tắc của tuyên bố ILO về nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi làm việc. Các quy ước và khuyến nghị của ILO rằng các địa chỉ cụ thể của GRS được liệt kê trong phụ lục 2. Trong mọi trường hợp, tiêu chuẩn lao động quốc tế, luật pháp quốc gia/địa phương hoặc yêu cầu GRS nghiêm ngặt nhất sẽ được áp dụng.

Nguồn: Sưu tầm

 

 


 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.