• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 14000

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 bao gồm các tiêu chuẩn liên quan với Hệ Thống Quản Lý Môi Trường (HTQLMT), như tài liệu ISO 14001 và 14004 và những tiêu chuẩn liên quan với các công cụ Quản Lý Môi Trường (QLMT).

iso 14001

Có một số lý do để áp dụng tiêu chuẩn này:

ISO 14000 có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào mong muốn. Thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

1. Tự đảm bảo sự phù hợp của mình với chính sách môi trường đã công bố

2. Chứng minh sự phù hợp đó cho các tổ chức khác.

 

Ngày 15/09/2015, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (Internaltional Organization for Standardization) đã ban hành phiên bản mới Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015. Theo đó, một số điều khoản mới được bổ sung để tăng tính tương thích với các tiêu chuẩn khác, ví dụ ISO 9001:2015 và OHSAS 18001:2007. Nội dung bổ sung cụ thể:

PHẦN 4: "Bối cảnh của tổ chức" - Điều này sẽ tương tự như các mục hiện tại 4.1 liên quan đến phạm vi với những "bối cảnh" có thể dẫn đến việc mở rộng liên quan đến đánh giá tác động môi trường của tổ chức. Việc thay đổi phạm vi sẽ rất thú vị bởi nhiều công ty hạn chế phạm vi hoạt động trong "hàng rào" cơ sở. Tuy nhiên, xét về chu kỳ sống của sản phẩm, dịch vụ của mình, và các hoạt động có thể là một sự mở rộng các vấn đề đang được quản lý bởi hệ thống quản lý môi trường. Phiên bản mới nhấn mạnh rằng Tổ chức không thể loại trừ các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ trong vòng kiểm soát hoặc ảnh hưởng của no có thể có những khía cạnh môi trường đáng kể.

PHẦN 5: "LÃNH ĐẠO" - Phần này sẽ nhấn mạnh hơn về trách nhiệm quản lý và mở rộng tiềm năng vào giảm thiểu rủi ro, sử dụng tài nguyên bền vững, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, và phục hồi môi trường sống tự nhiên.

PHẦN 6: "LẬP KẾ HOẠCH" - Các khía cạnh môi trường cần được xem xét bao gồm việc đánh giá vòng đời và xác định các chỉ số hoạt động như là một phương tiện để thiết lập mục tiêu.

PHẦN 7: "HỖ TRỢ" - Phần này được mở rộng để bao gồm các chiến lượng truyền thông và các thủ tục báo cáo bên ngoài.

PHẦN 8: "ĐIỀU HÀNH" - Phần này nhấn mạnh đến việc kiểm soát các vấn đề môi trường trong các quá trình, bao gồm các quá trình thuê ngoài, bao gồm thiết lập các tiêu chí cho các quá trình và thực hiện các biện pháp kiểm soát cho các quá trình đó. Phần này cũng nói đến việc kiểm soát sự thay đổi và xem xét hậu quả của những thay đổi đó nhằm giảm bớt tác động đến môi trường.

PHẦN 10: "CẢI TIẾN" - Đây là phần mới, thiết lập mục tiêu liên tục cải tiến đối với hoạt động môi trường.

 

 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.