• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

 

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

 

Ngày 15/09/2015, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã ban hành chính thức phiên bản mới của Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng ISO 9001:2015. 

 unnamed

Lịch sử hình thành:  

Bộ tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý chất lượng được ban hành lần đầu vào năm 1987. Phiên bản này phù hợp với các hoạt động sản xuất đòi hỏi độ chính xác và ổn định.Tuy nhiên, với cấu trúc gồm 20  điều khoản, phiên bản này nhấn mạnh vào việc tuân thủ các quy trình/thủ tục hơn là tiếp cận quản lý theo quá trình.
    

Bộ tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý chất lượng được soát xét lần 1 vào năm 1994. Phiên bản này nhấn mạnh đến việc đảm bảo chất lượng thông qua các hành động phòng ngừa từ nguồn và tiếp tục yêu cầu các bằng chứng về việc phù hợp các thủ tục/quy trình.Đáng tiếc, để thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn, nhiều tổ chức đã xây dựng quá nhiều thủ tục dưới dạng văn bản dẫn đến hệ thống quản lý trở nên nặng nề và quan liêu.
    

Tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý chất lượng được soát xét lần 2 vào năm 2000. Phiên bản này giới thiệu phương pháp “quản lý theo quá trình”, đây là một sự đổi mới lớn về tư duy và mang tính đột phá. Mục tiêu của phiên bản này tập trung vào việc cải tiến các quá trình hướng đến sự thỏa mãn khách hàng. Phiên bản này giúp giảm thiểu đáng kể số lượng thủ tục bằng văn bản, tổ chức chỉ cần có đủ bằng chứng chứng minh các quá trình đang được quản lý và vận hành tốt.
    

Tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý chất lượng được soát xét lần 3 vào năm 2008. Phiên bản này chỉ có một số thay đổi nhỏ so với  tiêu chuẩn ISO năm 2000. Mục đích thay đổi là làm rõ hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn và tương thích với hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Lý do chỉ có những thay đổi nhỏ là do người sử dụng đánh giá cao cấu trúc của ISO 9001:2000, phiên bản mới cho tổ chức cơ hội thay đổi và giúp cho hệ thống QLCL thêm hiệu lực và hiệu quả.

 


Tiêu chuẩn ISO về Hệ thống quản lý chất lượng được soát xét lần 4 năm 2015. Phiên bản này đã được thay đổi so với phiên bản ISO 9001:2008, những thay đổi này nhằm thống nhất với cấu trúc của các hệ thống quản lý khác và đưa thêm một số yêu cầu chưa được đề cập trong phiên bản năm 2008. Bên cạnh đó, việc tiếp cận theo quá trình được thể hiện rõ hơn qua các yêu cầu đối với đầu vào và đầu ra và các tiêu chí đánh giá theo quá trình.


Về cơ bản, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có 10 mục chính như sau:

1. Phạm vi

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Bối cảnh của tổ chức

5. Lãnh đạo

6. Hoạch định

7. Hỗ trợ

8. Quá trình hoạt động

9. Đánh giá hiệu quả hoạt động

10. Cải tiến

 

Download Phiên bản ISO 9001:2015, pdf Click

 

 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.