• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0903104939. PHONE: 028.39967866

Tại sao chọn ISO 9000?

Áp lực từ nhiều phía sẽ dẫn đến quyết định chọn ISO 9000 của bạn

* Áp lực từ thị trường:

o Khách hàng của Doanh nghiệp yêu cầu,

o Cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu,

o Cải tiến hiệu quả hoạt động để tạo và duy trì lợi thế cạnh tranh,

o Xu thế hội nhập quốc tế.

* Áp lực từ chủ sở hữu, cổ đông:

o Duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh thông qua duy trì và phát triển thị trường,

o Nâng cao hiệu quả đầu tư thông qua nâng cao hiệu suất hoạt động.

* Áp lực từ nhân viên:

o Nâng cao thu nhập nhờ vào sự phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp,

o Nâng cao năng lực cá nhân.

 

 

 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.