• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

Kế toán Tài chính
Đặc điểm kế toán hàng tồn kho của hệ thống kế toán Anh

Theo quan điểm của Anh, hàng tồn kho là một tài sản hữu hình của doanh nghiệp với đặc tính: dùng để bán ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hàng tồn kho được xếp vào khoản mục Tài sản lưu động trong Bảng cân đối kế toán do nó có khả năng được chuyển thành tiền mặt trong vòng 1 năm.

Theo dõi hàng tồn kho được sử dụng thông qua 2 phương pháp

* Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ (Periodic stock)

Phương pháp này thường phù hợp với doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng có đơn giá thấp. Theo đó, phương pháp này không tính nguyên giá hàng bán (Cost of goods available for sales) sau từng nghiệp vụ bán hàng mà chỉ thực hiện một lần cuối kỳ kế toán. Để xác định nguyên giá hàng đã bán (Cost of goods sold) trong kỳ chỉ cần thu thập đủ thông tin sau: tồn kho đầu kỳ (Opening stock), nguyên giá của số hàng mua vào trong kỳ (Cost of goods purchased during the period) và tồn kho cuối kỳ (Closing stock).

* Phương pháp theo dõi tồn kho liên tục (Perpetual stock)

Phương pháp này thường thích hợp với các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng có đơn giá cao. Theo đó, nhằm mục đích thiết lập hệ thống kiểm tra nội bộ chặt chẽ đối với hàng hoá tồn kho, phương pháp này sẽ cập nhật từng nghiệp vụ mua bán hàng ngày và cho biết số hàng hoá tồn kho hiện đang có tại doanh nghiệp ở một thời điểm bất kỳ.

Để định giá hàng tồn kho, kế toán Anh sử dụng 3 phương pháp chủ yếu: phương pháp FIFO, phương pháp LIFO và phương pháp AVCO (Average cost).

Ngoài ra nếu giá trị thuần có thể thực hiện được (Net realisable value) giá trị thu được khi bán hàng sau khi đã trừ đi tất cả các phí tổn bán hàng - thấp hơn nguyên giá thì phải định giá hàng tồn kho theo giá trị thuần và đưa số liệu vào Tài khoản tiêu thụ và kết quả (Trading and Profit and Loss Account) cũng như Bảng cân đối kế toán (Balance sheet).

(www.tapchiketoan.info - www.tapchiketoan.com)


 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 36

 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.