• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

Văn bản luật định về Rác thải - Nước thải
Rác thải - Nước thải

1 Thông tư 12/2011/BTNMT Quy định về quản lý chất thải nguy hại.

2 QCVN 07/2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

3 Nghị định 59/2007/BTNMT Quản lý chất thải rắn

4 QCVN 40/2011/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp

5 QCVN 14/2008/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt

6 TCVN 6705:2000 Chất thải rắn không nguy hại – Phân loại

7 Thông tư 12/2006/TT-BTNMT Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.

8 Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu.

9 Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT Danh mục chất thải nguy hại

10 Quyết định 12/2006/ QĐ-BTNMT Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản phẩm.

11 Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện điều 43 Luật bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu

12 Thông tư 08/2009/TT-BTNMT Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệm

13 Nghị định 25/2013/NĐ-CP Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

(cập nhật ngày 05/04/2014)

 


 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.