• Tiếng Việt
 • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

SEDEX SMETA
Giới thiệu về SEDEX SMETA

SEDEX LÀ GÌ?

Sedex là một trong những nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh có đạo đức hàng đầu thế giới, đang nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sedex cung cấp các công cụ, dịch vụ và mạng lưới cộng đồng để giúp các doanh nghiệp cải thiện các hoạt động kinh doanh bền vững và có trách nhiệm, cũng như tìm nguồn có trách nhiệm. Sedex đã phát triển chương trình đánh giá đạo đức kinh doanh của các thành viên của Sedex (hay còn được gọi là SMETA) như một phương pháp đánh giá vấn đề về đạo đức kinh doanh của Doanh nghiệp

 

SMETA LÀ GÌ?

SMETA được viết tắt của từ Sedex Members Ethical Trade Audit, đánh giá đạo đức kinh doanh của cá thành viên của Sedex. SMETA bao gồm các kỹ thuật đánh giá về vấn đề đạo đức dựa trên các thực hành tốt nhất để giúp các đánh giá viên thực hiện các cuộc đánh giá có chất lượng cao trên tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, xoay quanh bốn trụ của Sedex là Lao động, Sức khỏe và An toàn, Môi trường, Đạo đức Kinh doanh.

 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SMETA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Thực hiện SMETA, các doanh nghiệp có thể xác định nhiều thông lệ tốt trong nhiều điều kiện tuyển dụng. Đánh giá SMETA sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, chẳng hạn như cung cấp bằng chứng cho thấy doanh nghiệp có cam kết hoạt động kinh doanh có đạo đức trong khi điều này ngày càng được người tiêu dùng coi trọng. SMETA đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể tuyên bố một cách hợp pháp các sản phẩm của mình là được thương mại công bằng và như vậy, doanh nghiệp có thể  có được lợi thế cạnh tranh thông qua việc thể hiện lập trường đạo đức của chính mình

 

CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN SMETA

Tiêu chuẩn SMETA  chia thành: SMETA - 2 trụ và SMETA - 4 trụ.

SMETA -2 trụ bao gồm:

 • Tiêu chuẩn lao động
 • Sức khỏe và An toàn
 • Các yếu tố bổ sung
 • Các quyền chung về UNGP
  • Các hệ thống quản lý
  • Quyền làm việc
  • Hợp đồng phụ và làm việc tại nhà
  • Đánh giá môi trường rút gọn

 

SMETA  - 4 trụ bao gồm tất cả các yếu tố của SMETA  - 2 trụ như ở trên và thêm một số điểm sau:

 • Đánh giá môi trường (mở rộng) - phần này thay thế cho đánh giá môi trường rút gọn được nêu chi tiết ở trên
 • Đạo đức kinh doanh

 

 


 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.