• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

Quy định về việc sử dụng nước ngầm
Sử dụng nước ngầm - tài nguyên nước dưới đất

1 Thông tư 19/2013/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất

2 Thông tư 13/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

3 Quyết định 17/2006/QĐ-BTNMT Quy định về việc cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

4 Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

5 Thông tư 02/2009/TT-BTNMT Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

6 Nghị định 149/2004/NĐ-CP Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng TNN, xả nước thải vào nguồn nước

7 Thông tư 02/2005/TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ

8 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012

9 QCVN 09:2008/BTNMT Quy chuẩn về chất lượng nước ngầm

 


 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.