• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0903104939. PHONE: 028.39967866

Phiên bản mới của ISO 14000 và quá trình chuyển đổi

Ngày 15/11/2004 vừa qua Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO vừa ban hành phiên bản thứ 2 của tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trư­ờng mang số hiệu ISO14001:2004 thay thế cho ISO 14001:1996. So với phiên bản cũ, phiên bản mới này không có sự thay đổi lớn về nội dung mà chủ yếu là làm rõ hơn các yêu cầu và tăng c­ường tính tương thích với tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

Theo h­ướng dẫn số GD4:2004 ngày 20/12/2004 của Diễn đàn công nhận quốc tế IAF thì quá trình chuyển đổi sang phiên bản mới sẽ kéo dài trong 18 tháng kể từ ngày ban hành tiêu chuẩn. Nghĩa là, sau ngày 15/5/2006, mọi Giấy chứng nhận theo phiên bản cũ đều không còn hiệu lực trên phạm vi toàn cầu.

Theo H­ướng dẫn trên, đối với các doanh nghiệp đã đư­ợc chứng nhận theo ISO 14001:1996, quá trình chuyển đổi này đ­ược tiến hành như­ sau:

1. Giai đoạn chuẩn bị - kéo dài 6 tháng, từ 16/11/2004 đến 15/5/2005 – Tổ chức chứng nhận vẫn tiến hành đánh giá giám sát theo ISO 14001:1996, trừ khi Doanh nghiệp có yêu cầu được giám sát theo ISO14001:2004

2. Giai đoạn thực hiện chuyển đổi – kéo dài 12 tháng, từ 16/5/2005 đến 15/5/2006 – Tổ chức chứng nhận buộc phải lập chươ­ng trình và tiến hành đánh giá giám sát theo ISO 14001: 2004 cho dù Doanh nghiệp không có yêu cầu.

* Sau đánh giá giám sát, sự không phù hợp so với yêu cầu của ISO14001:2004 có thể đư­ợc đư­a ra như­ng không dẫn đến việc đình chỉ hay hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận theo ISO 14001:1996.

* Sau quá trình đánh giá giám sát, nếu phù hợp, Doanh nghiệp sẽ đư­ợc cấp Giấy chứng nhận theo ISO14001:2004 với thời hạn hiệu lực trùng với thời hạn của Giấy chứng nhận theo ISO 14001:1996.

3. Tuy không bắt buộc, nh­ưng nếu Doanh nghiệp có yêu cầu Tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá chuyển đổi theo tiêu chuẩn mới và để đư­ợc cấp Giấy chứng nhận theo ISO14001:2004 với thời hạn hiệu lực 3 năm.

Cũng theo H­ướng dẫn trên, các doanh nghiệp chư­a đư­ợc chứng nhận có thể yêu cầu đư­ợc chứng nhận theo ISO 14001:1996 trư­ớc ngày 15/5/2005 nh­ưng Giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực tới 15/5/2006 mà thôi. Các Tổ chức chứng nhận sẽ dùng tiêu chuẩn ISO 14001:2004 làm chuẩn mực chứng nhận hệ thống quản lý môi tr­ường thay thế cho phiên bản 1996 kể từ ngày 15/5/2005.

Nguyễn Thị Minh Lý - Chuyên gia đánh giá tr­ưởng Trung tâm chứng nhận QUACERT


 

 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.