• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0903104939. PHONE: 028.39967866

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN

tqmTQM (Total Quality Management): là phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng dựa trên sự tham ra của mọi thành viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự cải tiến không ngừng chất lượng nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty cũng như lợi ích của cho xã hội.

Mục tiêu của TQM là không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm để thoả mãn ở mức cao nhất cho phép nhu cầu của khách hàng.

Đặc điểm phương pháp:

1- Chất lượng là số một,là hàng đầu

2- Định hướng không phải vào người sản xuất mà vào người tiêu dùng

3- Đảm bảo thông tin và xem thống kê là một công cụ quan trọng

4- Sự quản lý phải dựa trên tinh thần nhân văn

5- Quá trình sau là khách hàng của quá trình trước

6- Tính đồng bộ trong quản lý chất lượng

7- Quản lý theo chức năng và hội đồng chức năng.

Các bước thực hiện hệ thống quản lý chất lượng toàn diện:

iso-TQM

1. Am hiểu về chất lượng

2. Cam kết và lãnh đạo

3. Tổ chức chất lượng

4. Đo lường chất lượng

5. Giá của chất lượng

6. Hoạch định chất lượng

7. Thiết kế chất lượng

8. Hệ thống thiết kế và nội dung

9. hệ thống tư liệu đánh giá

10. Công cụ kỹ thuật để đạt chất lượng

11. Một vài kỹ thuật bổ sung khi thiết kế,duy trì và thực hiện giá thành

12. Thay đổi nhận thức nhờ vào nhóm chất lượng

13. Truyền thống về chất lượng

14. Đào tạo về chất lượng

15. Thực hiện TQM


 

 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.