• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

Chế độ và chính sách lao động
Văn bản về lao động

1 Bộ luật 10/2012/QH13 Bộ Luật lao động

2 Nghị định 60/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

3 Nghị định 196/CP năm 1994 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước và lao động tập thể.

4 Nghị định 93/2002/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Lao động về thỏa uởc lao động tập thể.

5 Nghị định 45/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

6 Nghị định 23/CP Q uy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ.

7 Thông tư 79/1997/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

8 Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

9 Nghị định 06/CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động

10 Nghị định 41/CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

11 Nghị định 33/2003/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

12 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

13 Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

14 Pháp lệnh 61/LCT/HĐNN8 Pháp lệnh Bảo hộ lao động.

15 Quyết định 68/2008/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

16 Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

 


 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.